Project Description

Becoming Muslim.
Meanings of Conversions to Islam
Anna Månsson
Eget förlag/Etnologiska institutionen, Lunds universitet
isbn 91-628-5398-8

OMSLAG: Målningen Bukt av Gert Aspelin.

BESKRIVNING: Anna Månssons avhandling i etnologi från 2002. Tryckt av Studentlitteratur i Lund.

KÖP: Kontakta Etnologiska institutionen, Lunds universitet.