Project Description

Webbplats

http://equlta.se

Uppdragsgivare: Equlta

Verksamheten har upphört och webbplatsen togs ner 2013-10-25.

EQULTA är ett samarbete om kunskap och utbildning i frågor som rör våld i hemmet.

I EQULTA arbetar vi utifrån ny forskning där kultur används som ett analytiskt redskap för att upptäcka strukturer och mönster som utgör hinder för att komma till rätta med våld i nära relationer. Därigenom går det att hitta bra lösningar. Både för enskilda individer och ur ett samhällsperspektiv är det av vikt att hantera dessa frågor, som berör såväl dem som arbetar professionellt som de som drabbas direkt eller indirekt!