Project Description


Transnationella rörelser
är titeln på första numret av CfD:s tidskrift Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.

 

Alla nummer för nedladdning

Uppdrag: Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet.
nu: Centrum för Öresundsstudier (CORS)