Gränsløs nr 1 2012

Gränsløs nr 1 20122017-08-19T07:27:10+00:00

Project Description


Transnationella rörelser
är titeln på första numret av CfD:s tidskrift Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.

 

Alla nummer för nedladdning

Uppdrag: Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet.
nu: Centrum för Öresundsstudier (CORS)

Project Details

Categories: