Imerförbundet

Imerförbundet2016-11-18T08:17:10+00:00

Project Description

Webbplats 2008

ny webbplats 2015

http://imerforbundet.se

Uppdragsgivare: Imerförbundet

 

IMER-forskning
I en tid präglad av ökad mobilitet med mer komplexa
migrationsmönster och en ökad rörlighet på en global
arbetsmarknad aktualiseras också frågor om migrationens
effekter, maktrelationer och inkludering/exkludering på olika
samhällsarenor. Det kan exempelvis handla om identitet, nya
kulturella uttryck eller om särskiljandes praktik i ljuset av
både etnicitet, kön och klass. Detta gör att forskningsområdet
internationell migration och etniska relationer har en ständig
relevans och aktualitet.

Project Details