Project Description

Könsmakt eller häxjakt
Antagonistiska föreställningar och mäns våld mot kvinnor
Gabriella Nilsson
Inst. f. Kulturvetenskaper, Lunds universitet
isbn 9789162878436

Bildbearbetning: Johanna Svensson

BESKRIVNING: Gabriella Nilsson är Fil.dr i etnologi och verksam vid Lunds universitet. Boken är hennes doktorsavhandling.

KÖP: Köp boken här!