Project Description

Webbplats och grafisk profil

http://mva-metoden.se

Uppdragsgivare: Institutionen för kultur- och ekonomisk geografi, Lunds universitet

 

MVA – en metod för risk- och sårbarhetsanalys

MVA är en processinriktad metod för att analysera organisationers och verksamheters sårbarhet ur ett brett perspektiv. Metoden omfattar bl.a. scenariometodik och analyserna genomförs i seminarieform.

Genom MVA-metoden kan organisationer och verksamheter bl.a:

– Bedöma hur sårbara de är mot oönskade händelser.

– Arbeta fram underlag till förbättringar.

– Utveckla och förstärka kunskapsutbyte och personliga nätverk.