Project Description

2014 års nordiska arbetslivskonferens hålls i Göteborg.

Webbplats

http://nwlc2014.com

Uppdragsgivare: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås