Grafisk profil

mva-metoden.se

Webbplats och grafisk profil http://mva-metoden.se Uppdragsgivare: Institutionen för kultur- och ekonomisk geografi, Lunds universitet   MVA – en metod för risk- och sårbarhetsanalys MVA är en processinriktad metod för att analysera organisationers och verksamheters sårbarhet ur ett brett perspektiv. Metoden omfattar bl.a. scenariometodik och analyserna genomförs i seminarieform. Genom MVA-metoden kan organisationer och verksamheter bl.a: [...]

Go to Top